ثبت نام وام ازدواج ۳۰ میلیونی

ثبت نام وام ازدواج ۳۰ میلیونی

در سال جاری با توجه به افزایش هزینه های مایحتاج جوانان ، دولت برای کمک به ازدواج جوانان تصمیم به افزایش وام ازدواج گرفت که پس از ارائه به مجلس و تصویب آن قرار بر این شده است که در بوجه سال ۹۸ افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ از مصوبه امروز این کمیسیون مبنی بر افزایش میزان وام ازدواج جوانان به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین خبر داد.

در سال ۹۸ مبلغ وام ازدواج ۳۰ میلیون می شود؟

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اعلام کرد طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق وام ازدواج جوانان در سال ۹۸ از ۱۵ میلیون تومان برای هر یک از زوجین به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین (در مجموع ۶۰ میلیون تومان) افزایش یافت.

ثبت نام وام ازدواج 30 میلیونی

وی درباره نحوه بازپرداخت وام ازدواج گفت: بازپرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج در اقساط ۶۰ ماهه (۵ ساله) تعیین شده است.

ثبت نام وام ازدواج ۳۰ میلیونی