شرایط دریافت وام ازدواج های دوم و سوم

شرایط دریافت وام ازدواج های دوم و سوم

دریافت وام ازدواج به دلیل شرایط و سخت‌گیری بانک‌ها به دغدغه بسیاری از زوج‌ها بدل شده است. شرایط اخذ این وام در عین پیچیدگی در راستای منافع زوجین نیز تدوین شده‌‌اند. با استناد به مفاد قانون تقسیم بودجه، درصورتی‌که متقاضی وام در ازدواج‌ یا ازدواج‌های پیشین از تسهیلات ازدواج استفاده نکرده باشد، امکان اخذ وام را دارد. در واقع تمام زوجین تنها یکبار مشمول دریافت تسهیلات ازدواج می‌شوند. شرایط دریافت این وام پارامترهایی چون سن، زمان عقد، تابعیت و … را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهند.

شرایط دریافت وام ازدواج دوم

آیا دریافت دوباره وام ازدواج ممکن است؟

بر اساس شرایط وام ازدواج، ثبت‌نام و دریافت این تسهیلات براي هر فرد تابع جمهوري اسلامي تنها یکبار مقدور است. ازاین‌رو دریافت این وام در ازدواج دوم یا سوم منوط به عدم دریافت تسهیلات ازدواج در دفعات قبلی است. به‌عبارت‌دیگر، تنها شرط دریافت تسهیلات ازدواج برای افرادی که ازدواج اولشان نیست، عدم دریافت آن در ازدواج اول است. با این اوصاف دریافت دوباره تسهیلات ازدواج منتفی است. مبلغ تسهیلات ازدواج برای این افراد نیز همچون افراد دیگر به سن زوجین و زمان عقد بستگی دارد.

شرایط ثبت‌نام وام ازدواج

با استناد به تبصره ۱۶ قوانین بودجه، شرایط عمومی افراد واجد ثبت‌نام وام ازدواج شامل موارد ذیل هستند:

مدارک موردنیاز بانک برای تسهیلات ازدواج

دریافت وام ازدواج نیازمند انجام مراحل مختلفی چون ثبت‌نام، دریافت کد رهگیری از سامانه و ارائه پرونده کامل حاوی مدارک زوجین به بانک است. مدارک موردنیاز بانک برای دریافت تسهیلات ازدواج شامل موارد ذیل است: