وام ازدواج برای تسهیل در امور ازدواج زوجین جوان

وام ازدواج برای تسهیل در امور ازدواج زوجین جوان

وام ازدواج برای تسهیل در امور ازدواج زوجین جوان

گزارش هایی که در سال های اخیر از سازمان ثبت احوال کشور انتشار گردیده بر این است که وضعیت ازدواج جوانان کاهش شدیدی داشته است که عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. یکی از این عوامل هزینه های اقتصادی برای آغاز زندگی مشترک است. این روزها دخترها و پسرهای زیادی را در جامعه مشاهده می کنیم که وقتی از آنها در مورد امر مقدس ازدواج سوال می کنیم همگی از مخارج اولیه ازدواج برای شروع یک زندگی مشترک مانند هزینه مسکن و … شکایت دارند. سیاست دولت بر این شده است که برای حل این مشکل حداقل هزینه ای برای شروع زندگی مشترک دو زوج جوان را تحت عنوان وام ازدواج به آنها اعطا کند.وام ازدواج صرفا کمک هزینه ای اولیه برای کمک به شروع ازدواج زوجین می باشد و نمی توان از آن انتظار بیش از حد برای تامین مخارج زندگی زوجین داشت. وام ازدواج برای زوجین جوان دارای شرایط و ضوابطی است که دولت آن را به زوجین جوان امانت می دهد و بعدا طی اقساطی به تدریج از آنها پس می گیرد. همچنین وام ازدواج هر چند سال یک بار بنابر افزایش ارز و افزایش مخارج هزینه های شروع زندگی زوجین جوان توسط دولت افزایش پیدا می کند. برای بهره مندی از مزایای وام ازدواج که فقط برای ازدواج اول هر کدام از زوجین در نظر گرفته شده است، باید هر یک از طرفین به صورت کاملا مستقل اقدام به ثبت نام و دریافت این تسهیلات نمایند. همچنین برای دریافت وام ازدواج باید به بانک هایی که در سامانه قرض الحسنه ازدواج مورد قبول بانک مرکزی و دولت واقع شده باشند،مراجعه نمود و از طریق سایت https://ve.cbi.ir اقدام به ثبت نام و دریافت از این تسهیلات نمود.

مزایای استفاده از تسهیلات وام ازدواج به زوجین واجد شرایط:

این نوع از تسهیلات مشکلات ابتدایی جوانان را در امر مقدس ازدواج می توانند کاهش دهند.

استفاده از منابع قرض الحسنه دولت برای استفاده بهینه در رفع مشکلات کشور

شرایط دریافت وام ازدواج برای زوجین جوان

برای دریافت وام ازدواج باید زوجین دارای حداقل شرایطی باشند تا بتوانند آن را از دولت به عنوان یک کمک هزینه دریافت نمایند.

چنانچه زوجین جوان تابعیت ایرانی داشته باشند و جزو اقلیت های مذهبی باشند برای دریافت تسهیلات مربوط به وام ازدواج باید توسط مراکز اقلیت های دینی در داخل کشور تایید شوند.

بازپرداخت وام ازدواج

زمانی که زوجین جوان تصمیم به دریافت وام ازدواج می نمایند باید در نظر داشته باشند که این تسهیلات از سوی دولت نزد زوجین امانت داده می شود و پس از مدتی معلوم باید این مبلغ را به دولت برگردانند. از این جهت زوجین باید برنامه ریزی های منظمی را برای بازگشت این تسهیلات انجام دهند تا مشمول جرایم و هزینه های بیشتر نشوند. در زیر به بعضی از ضوابط و شرایط بازپرداخت وام ازدواج می پردازیم:

شرایط ثبت نام وام ازدواج برای زوجین جوان ایثارگر

تسهیلات وام ازدواج برای زوجین ایثارگر تا دو برابر زوجین معمولی می باشد و سایر شرایط دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن (مدت زمان بازپرداخت، مدت زمان اقدام به ثبت نام وام بعد از عقد و …)، مانند زوجین معمولی می باشد.

وام ازدواج برای تسهیل در امور ازدواج زوجین جوان