ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی

ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی

صدور پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی (تنها با وقت قبلی!)

ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی

متقاضیان می بایست مدارک لازم را آماده نموده و با تنظیم وقت قبلی، مشترکا در بخش کنسولی سفارت حاضر شده و مدارک را به منظور ثبت ازدواج ارائه نمایند.

بدیهی است مدارک توسط مسئول مربوطه بررسی ودر صورت کامل بودن آنها اقدام لازم صورت خواهد گرفت. حضور مرد خارجی برای ثبت ازدواج در محل سفارت نیز الزامي می باشد.

توجه: مرد خارجی بواسطه ازدواج با زن ایرانی تبعه ایران محسوب نمی گردد و فرزندان آنها نیز تابعیت پدر را خواهند داشت، بنابراین برای سفر به ایران می بایست درخواست روادید نمایند، لیکن برای این افراد با درخواست کتبی زن در حداقل زمان روادید ارزان صادر خواهد شد.

مدارك لازم:

۱ – تکمیل پرسشنامه درخواست صدور پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج توسط زوجین در بخش کنسولی سفارت

۲ – اصل اجازه نامه رسمی ولی قهری دوشیزگان. در صورت فوت پدر زوجه، ارائه گواهی فوت الزامی است و چنانچه زوجه سابقه طلاق یا فوت همسر قبلی در شناسنامه باشد ارائه اصل طلاقنامه و یا گواهی فوت الزامی است.

۳ – اصل شناسنامه معتبر و عکس دار زوجه ایرانی (چنانچه شناسنامه المثنی باشد ارائه گواهی تجرد که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد الزامی می باشد)

۴ – اصل گواهی تولد مرد خارجی به زبان انگلیسی (International Geboorteakte) با مهر و امضاء که توسط یکی از شهرداری ها در هلند صادر شده (در صورتی كه مرد غيرهلندی باشد گواهی ولادت وی بايد توسط سفارت کشورش و وزارت امور خارجه هلند و یا سفارت ایران در کشور محل تولد مرد خارجی تایید گردد و اسامی پدر و مادر زن نيز در آن نوشته شده باشد)

۵ – اصل گذرنامه معتبر مرد خارجی

۶ – اصل گواهی بهداشتی زوجین مبنی بر داشتن سلامت کامل و نداشتن هرگونه بیماریهای واگیردار و مانع ازدواج شامل (ایدز، هپاتیت، بیماریهای مقاربتی، اعتیاد  و تالاسمی) (چنانچه از ازدواج شرعی بيش از يکسال سپری شده باشد نيازی به ارائه اين گواهی نيست)

۷ – اصل گواهی ازدواج شرعی زوجین متضمن تشرف زوج غیرمسلمان به دین مبین اسلام که توسط مراکز اسلامی مورد قبول نمایندگی صادر شده باشد) (هموطنان مسیحی، کلیمی و زرتشتی می توانند صرفا گواهی ازدواج شرعی از مراجع دینی و مذهبی خود ارائه نمایند.)

۸ – اصل گواهی ازدواج محلی به زبان انگلیسی زوجین که توسط مقامات ذیصلاح هلندی صادر شده باشد (به طور معمول به سبک یک دفترچه ازدواج می باشد).

۹ – ۸ قطعه عکس از هریک از زوجین (زن و مرد)

۱۰ – پرداخت هزینه ۱۸ یورو برای ثبت ازدواج  و ۲۴ یورو جهت صدور پروانه زناشویی

  گواهی های ذیل نیز می بایست برای ثبت ازدواج ارائه شود، زوجه می تواند نسبت به عدم ارائه آنها به سفارت رضایت دهد:

– اصل گواهی عدم سوء پیشینه زوج

– اصل گواهی تجرد زوج

– گواهی رسمی صادره از مقامات ذیصلاح محلی مبنی بر استطاعت مالی مرد خارجی

– تعهدنامه رسمی از طرف مرد غیر ایرانی مبنی بر پرداخت متعارف هزینه و نفقه زن و فرزندان