افسردگی پس از ازدواج چیست

افسردگی پس از ازدواج چیست

افسردگی پس از ازدواج چیست

افسردگی پس از ازدواج از جمله اتفاقاتی است که اگرچه نادر است اما برای برخی از افراد رخ می دهد. این موضوع می تواند از همان اول زندگی، تیشه به ریشه ازدواج بزند.

به گزارش سرویس خواندنی های انتخاب بسیاری از زوج ها پس از ازدواج شاد هستند و تا ماهها در فضای شاعرانه قرار دارند اما برخی از زوج ها از همان هفته های اول پس از ازدواج با حس ناامیدی مواجهند اما چرا؟

به نظر می رسد افسردگی پس از ادواج گریبانگیر این زوج ها می شود. افسردگی پس از ازدواج به حالتی گفته می شود که یکی یا هردوی زوجین احساس ناامیدی، بی انگیزگی و اندوه نسبت به ادامه زندگی مشترک را تجربه کنند. اما این احساس از کجا می آید؟

_بسیاری از زوج ها آمادگی روانی ورود به زندگی مشترک را ندارد و در نتیجه در برابر مسئولیت ها دلزده می شوند

_برخی بانوان یا آقایان تصویری ایده آل و رویایی از زندگی مشترک دارند و با دیدن حقیقت های زندگی دچار افسردگی می شوند

_برخی زنان و مزدان پیش از ازدواج درجاتی از افسردی را دارند که پس از ازدواج تشدید می شود

_افسردگی در برخی از زنان و مردان حاصل محدودیت های شدیدی است که از طرف همسرشان تجربه می کنند

_برخی از زنان و مردان که افسردگی را تجربه می کنند به علت درک تفاوت های دوران نامزدی با ازدواج است

_آشکار شدن برخی دروغها پس از ازدواج باعث می شود افراد نسبت به زندگی مشترک حس منفی پیدا کنند

_عدم اشتراکات فکری، فرهنگی و مذهبی زمینه ساز افسردگی پس از ازدواج است

_مداخلات دو خانواده زن یا مرد می تواند به افسردگی پس از ازدواج منجر شود

_بارداری ناخواسته یا زودهنگام می تواند زنان را به سمت افسردگی سوق دهد

_عدم توانایی بارداری یا سقط جنین از دیگر ایجاد کننده های افسردگی پس از ازدواج است

_عدم تمکن مالی و آغاز زندگی با قرض و بدهی به مرور زوج را در فرسایش روانی اسیر می کند

افسردگی پس از ازدواج چیست