بررسی شرایط وام ازدواج ایثارگران

بررسی شرایط وام ازدواج ایثارگران

 در خصوص وام ازدواج ایثارگران، طبق آخرین آمار و اطلاعات دستورالعملی مبتنی بر پرداخت دو برابر وام ازدواج به آن دسته از ایثارگران که در شرف امر پسندیده ی ازدواج هستند، در سایت ثبت نام وام ازدواج موجود می باشد. طبق این دستور العمل مبلغ وام ازدواج که به ایثارگران تعلق می گیرد دو برابر زوج های عادی و معادل با مبلغ ۶۰ ملیون تومان می باشد. تعداد مورد نیاز این ضامن‌ها بر اساس سیاست‌های بانک‌های گوناگون متفاوت است اما آنچه به طور کلی به چشم می خورد این است که طبق بخشنامه ی بانک مرکزی برای هر ۱۰ میلیون تومان وام یک ضامن معتبر مورد نیاز است.

وام ازدواج ایثارگران

وام ازدواج ایثارگران به چه افرادی تعلق می گیرد؟

طبق دستور العمل های ارائه شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ وام ازدواج برای زوج هایی که دارای وضعیت ایثارگری می باشندرا دو برابر افراد عادی پرداخت نماید. طبقماده ۵۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، این مبلغ صرفا به افراد زیر تعلق می گیرد:

لازم به ذکر است که این مبلغ بدون در نظر گرفتن درصد جانبازیبه افراد مذکور پرداخت خواهد شد.

محل اعطای وام ازدواج ایثارگران

در خصوص وام ازدواج ایثارگران اشتباهاتی در زمینه ی محل تامین این مبلغ وجود دارد. بدین ترتیب که برخی به اشتباه اظهار داشته اند که سهمیهوام ازدواج ایثارگران مبلغی مازاد بر سهمیه بانک مرکزی بوده که این مبلغنیز از جانب بنیاد شهید به بانک عامل وام ازدواجپرداخت می گردد.
در این خصوص لازم به ذکر است که بر اساس آخرین اطلاعات و گزارشات، اعطای تمام تسهیلات قرض‌الحسنه در شعب مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و همینطور تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ایثارگران(که مطابق برموضوع ماده ۵۰ قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران، مبنی بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ایثارگران به میزان ۲ برابرافراد عادی می باشد)،

تنها از محل سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه مردمی  در نزد بانکها بوده و تحت هیچ شرایطی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای پرداخت وام ازدواج ایثارگران از محل منابع بنیاد شهید انقلاب اسلامی تامین و واریز نمی گردد.

شرایط دریافت وام ازدواج ایثار گران

در خصوص شرایط دریافت وام ازدواج و همینطور وام ازدواج ایثارگران در ادامه به بیان نکاتی پرداخته شده است.

در خصوص ضامن های وام ازدواج ایثارگران و زوج های عادی باید بیان کرد که تعداد مورد نیاز اینضامن‌ها بر اساس سیاست‌های بانک‌های گوناگون متفاوت است اما آنچه به طور کلی به چشم می خورد این است که طبق بخشنامه ی بانک مرکزی برای هر ۱۰ میلیون تومان وام یک ضامن معتبر مورد نیاز است.

همچنین همانطور که در ابتدا بیان شد طبق دستور العمل های ارائه شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ وام ازدواج برای زوج هایی که دارای وضعیت ایثارگری می باشندرا دو برابر افراد عادی پرداخت نماید. طبق ماده ۵۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، این مبلغ صرفا به جانبازان، آزاذگان و فرزندانشان و همینطور فرزندان شاهد تعلق می گیرد. لازم به ذکر است که این مبلغ بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی به افراد مذکور پرداخت خواهد شد.

دستور العمل اجرایی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ایثارگران

ماده ۱- تسهیلات موضوع این دستور العمل از محل منابع قرض الحسنه بانکهای عامل و به مقدار دو برابر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای افراد عادی تامین می گردد.

ماده ۲- متقاضیان ایثارگری می توانند با ثبت نامدر سامانه ی ازدواج طبق روال سایر متقاضیان ازدواج، از تاریخ وقوع عقد تا حداکثر ۲۴ ماه بعد نسبت به ثبت نام دریافت وام ازدواج در سامانه مذکور اقدام نمایند.

ماده ۳- طبق ماده ۵۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، این مبلغ صرفا به جانبازان، آزادگان و فرزندانشان و همینطور فرزندان شاهد تعلق می گیرد.

ماده ۴- لازم است تا متقاضیان موضوع این دستور العمل در کنار ارائه ی مدارک موردنیاز به بانک، نسبت به دریافت و ارائه معرفی نامه از جانب بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نمایند. این معرفی نامه مبنی بر انطباق وضعیت فرد متقاضی با اشخاص موضوع ماده ۵۰ قانون جامع ایثارگران می باشد.

ماده ۵- مدت باز پرداخت تسهیلات وام ازدواج ایثارگران، همانند تسهیلات سایر متقاضیان حداکثر ۴ سال (۴۸ ماه) می باشد.

ماده ۶- پرداخت این تسهیلات طبق دستورالعمل مصوبه از زمان ابلاغ قابل اجرا می باشد.

ماده ۷- شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نیز مانندسایر تسهیلات الزامی می باشد.

بررسی شرایط وام ازدواج ایثارگران